เกี่ยวกับเรา

กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สด สะอาด
และปลอดสารพิษเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต
น้ำพริกแกงเผ็ด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ความเป็นมา

น้ำพริกคุณหนึ่ง

น้ำพริกคุณหนึ่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นธุรกิจที่ดำเนินมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มแรกผลิตใช้เองภายในครอบครัว และต่อมาด้วยรสชาติน้ำพริกแกง ที่มีเอกลักษณ์จึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเผ็ดออกมาจำหน่าย ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 กรัม จำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

English